Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

WACHTWOORD VERGETEN

Hij kan nauwelijks wachten tot we zitten. Vol trots toont onze trouwe gast zijn nieuwe smartphone.

‘Ja deze is echt mooier dan de vorige. Je moet er alleen wel wat voor over hebben. Alles weer opnieuw instellen, wachtwoorden bedenken.. en dan duurt het vaak lang voor het allemaal weer werkt. Dat vind ik vervelend …dat wachten.’
Alle berichten gaan open. Zijn lijst van contacten komt voorbij.
‘Nee ik heb geen geheimen hoor. Kijk maar gerust. Kijk ik chat ook veel.’
‘Misschien zou je ook met God kunnen ‘chatten’? opper ik.
Hij glimlacht breed. ‘Dan heb je mijn app-groepen van de kerk nog niet gezien.
Dat is toch van God? De kerk kan best leuk zijn. Ik doe soms mijn handen omhoog onder het zingen. Nou ja… als iedereen dat doet. En lekker swingen met de band. Gezellig, met al die mensen!’
‘Dus de kerk is wel belangrijk voor jou?’
‘Best een beetje belangrijk. Zolang het leuk is blijf ik gaan. Maar gezondheid staat bij mij op nummer één. God niet. Als je ziek wordt heb je niks aan God.’
De andere vrijwilliger begint te vertellen over wonderlijke gebedsgenezingen, maar het duurt hem te lang en hij staat op om buiten een sigaretje te roken.
Als hij terugkomt gaan we er nog even op door.
‘Je hebt toch zelf ook zulke wonderen gezien? Dat verlamde mensen op staan uit hun rolstoel en weglopen? Dat gebeurt in jouw gemeente…’
‘Dat geloof ik gewoon niet’ valt hij in de rede. ‘Allemaal nep. Een dag later verzetten ze geen stap meer. Wacht maar af..’
We doen nog een poging maar hij pakt zijn telefoon.
‘Weet je wat handig is om wachtwoorden te onthouden?’ Hij wacht ons antwoord niet af. ‘Kijk, ik zet er een paar in mijn telefoon en steeds verander ik steeds één teken. Voor de veiligheid. En ik vergeet ze niet. Zo werkt het.’
Dan is het tijd voor een nieuwe sigaret.
Ik haal de koffiekopjes op en zucht. Deze man lijkt niet te bereiken. Ook vanavond is het niet gelukt het juiste wachtwoord te vinden om hem te laten luisteren. Om hem stil te zetten voor God. Maar ook wij hebben geduld nodig. Geduld in het wachten op God. Gelukkig mogen we het van Hem blijven verwachten. Ook voor het werk in de Huiskamer.

Arna van Deelen

Vul hier uw eigen inhoud in.