Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Yes I do with all my heart Blog

Yes I do with all my heart Blog Zo klonk Thijs' antwoord op de vragen die hem gesteld werden toen hij zondag 4 november werd bevestigd als predikant in een gemeente van de Reformed Church in Lusaka.Zaterdagmiddag waren we al bij Ibex Hill (dat is de naam van de gemeente) geweest en het was er een drukte van belang. Vrouwen waren aan het koken, de kerk werd schoongemaakt en versierd en diverse koren waren aan het oefenen.Zondag was de kerk vol en na een bemoedigende preek over 2 Cor 2: 14-17 werd Thijs bevestigd.Daarna kregen we een grote mand met fruit en mochten we heel veel handen schudden!

Het was een voorecht om zo opgenomen te worden in de kring van collega's en de gemeente van Ibex Hill.

Vul hier uw eigen inhoud in.