Het is Pinksteren geweest, de Geest is uitgestort. Als je de verhalen in de Bijbel leest over wat er allemaal gebeurde aan tekenen en wonderen in die tijd..... Om jaloers op te worden. Wat merken wij daar eigenlijk nog van?
Als je leest wat de Geest hier doet, in dit gedeelte (Hand. 8:26-40) is het niet zo opvallend en spectaculair. Filippus komt iemand tegen die vanuit Jeruzalem weer op weg is naar huis. En hij leest in de Bijbel. Filippus wordt door de Geest naar deze man gestuurd. Wat moet Filippus doen? Wat heeft deze man uit Ethiopië nodig? Iemand die hem de Bijbel uitlegt, die met hem over het evangelie van Jezus spreekt.
Hoeveel mensen in onze tijd en omgeving hebben ook niet zo iemand nodig? Let jij goed op om te zien wie de Geest op jouw weg neerzet? Misschien een collega, een vriend of vriendin, iemand uit de buurt.... We worden door de Geest ingeschakeld om over het evangelie van Jezus te spreken. Je hoeft het niet alleen te doen. Als de Geest je inschakelt, is Hij erbij, geeft je de woorden in de mond. De Geest werkt door de verkondiging van het evangelie van Jezus.
Merken we nog wat van Pinksteren, dat de Geest is uitgestort? Gebeuren er nog wonderen? Jongeren doen belijdenis van hun geloof. Ze hebben gehoord over het evangelie, het is hun verteld. Wonderlijk mooi, werk van de Geest, Hem zij alle lof!!!