Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur 10.45 uur en 16.30 uur dienst

Vul hier uw eigen inhoud in.

Ons verlangen is dat leden met een andere geaardheid, een veilige plek in ons midden mogen hebben, omdat wij ervan overtuigd zijn dat God, het geluk voor ogen heeft voor ieder mens en in het bijzonder voor zijn kinderen. In de gemeenschap van Christus, zijn wij allen ‘gebroken’ mensen, die dringend de Heelmeester nodig hebben, om samen te delen in geloof, hoop en liefde. Want onze identiteit is in Gods koninkrijk niet onze geaardheid, maar is in Christus!

Meer info :