Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Vul hier uw eigen inhoud in.

24-mrt

08:45 uur West Ds.Anne Rienks 40-dagen
10:45 uur Oost Ds.Anne Rienks
Gods geduld met vruchteloze mensen
Preek : Lucas 13:1-9

16:30 uur Ds.Albert Postma
´Laat ons Christus zien!´ was het thema vorige week zondag in de beide morgendiensten. Wat stonden deze beide diensten bol van gezamenlijk verlangen naar meer van Jezus. Wat gaf God ons veel in de Ontmoeting met Hem en elkaar. Dat smaakt naar zoveel meer! Daarom a.s. zondag verder..., en wel in de gezamenlijke middagdienst om 16.30 uur Ds Postma gaat voor in deze dienst . Dan start ik graag met jullie een serie ´leerdiensten´ Thema: ´Jezus Ontmoeten´.
Voor ieder die verlangt naar meer van Jezus, naar een diepere ´kennis´making met Hem, welkom om samen te bidden, te zoeken, met elkaar in gesprek te gaan, en zo te Ontmoeten: Jezus, onze Redder en Verlosser. Welkom, en breng gerust ook iemand mee naar Jezus. Heel graag tot zondagmiddag in de Levensbron!


JEZUS ONTMOETEN
Uitnodiging leerdiensten serie

Geliefde broers en zussen, jong en oud,
Het lied ´Laat ons Christus zien´ (Opwekking 755), zoals we dat afgelopen zondagmorgen
17 maart hebben mogen zingen en bidden laat me maar niet los. En ik hoop jou ook niet.
Ontroerend mooi vond ik het om te zien en te voelen hoe we hier echt samen zongen vanuit
een groot verlangen naar de kern, de basis van ons leven: Een leven heel dichtbij Jezus!
Leven uit genade. Gezegend, om tot zegen te zijn in deze wereld waarin zoveel mensen
Jezus nog niet hebben ontmoet.
Komende 3 zondagen (24 & 31 maart en 7 april) hoop ik in de middagdiensten, heel
graag samen met jullie, nog meer en dieper te ontdekken wie Jezus is. Daarbij kijken we
nadrukkelijk ook naar wat we daarover bijvoorbeeld lezen en belijden in de zondagen 11, 12
en 13 van de Heidelberger Catechismus. Titel van de serie: Jezus Ontmoeten! Wat wil je
nog meer, zeker gezien de 40 dagentijd waarin we momenteel zitten? Kom, luister en doe
mee in de komende 3 (interactieve) leerdiensten. NB: Je bent niet alleen van harte welkom,
maar ook ontzettend nodig! Want, alleen samen ontdekken we de liefde van Christus (cf.
Efeze 3:18). Kom, neem iemand extra mee, en laten we genieten van de ontmoeting met
Jezus, de Heer van ons leven!
In Christus verbonden,
Ds Albert Postma

31-mrt

08:45 uur West Ds.Anne Rienks 40 dagen
10:45 uur Oost Ds.Anne Rienks ontmoetingsdienst Oost
16:30 uur Ds.Albert Postma
  Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën…   Weektekst week 13

Zekerheid in de kruisdood en opstanding van mijn Heiland

Math 27:51
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oprichting Jeugdcentrale Nijkerk-Oost

Hoi allemaal! Zoals u misschien al bekend, is de jeugdcentrale weer opgericht.

In de projectgroep ‘jeugd’ kwamen wij op het idee om weer te beginnen met de jeugdcentrale die in het verleden actief was weer tot leven te brengen.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!