Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

Voor de orgelliefhebber,

Ik loop al een tijdje met het idee om mijn orgel Youtube Top10 te maken. Ik ben daar ooit aan begonnen, maar heb het nooit afgemaakt. Doordat er nu veel activiteiten uitvallen, heb ik het weer op kunnen pakken! In onderstaande Top10 staan veel van mijn lievelingsliederen, gespeeld door mijn favoriete organisten op mooie orgels in Nederland. De Top10 bevat geen orgelliteratuur, maar improvisaties over geestelijke liederen. Voor mij zijn die twee namelijk erg aan elkaar verbonden: orgelmuziek én geestelijke liederen. Orgelmuziek brengt voor mij geestelijke liederen meer tot leven, geeft het gevoel en maakt de liederen nog mooier! De organisten in de Top10 spelen hun eigen improvisaties en doen dit vaak op een aansprekende en virtuoze wijze! Veel luisterplezier! Bas van den Berg


Lees meer
  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!