Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Vul hier uw eigen inhoud in.

19-apr

Morgen is het Goede Vrijdag.
18:30 uur Ds. Albert Postma
20:00 uur Ds. Albert Postma
Thema: ´Een nieuw begin´ -
Vrijspraak vanaf het kruis

De Cantorij speelt onder andere:
Paas Oratorium 13
Hij is de weg gegaan

21-apr H.A. Pasen08:45 uur West Ds.Albert Postma
10:45 uur Oost Ds.Albert Postma
  Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!   Weektekst week 16

Hosanna

Matteüs 21: 9
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!