Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

9:30 uur online dienst

zondag 17 oktober #michazondag8.45 uur en 10.45 uur Ds. Albert PostmaThema: Genieten van genoeg in een wereld vol kansenDe mens is groot en sterk.De mens is klein en afhankelijk.Psalm 8 leert ons zien dat beide waar is.Tegelijk peilt psalm 8 dieper. Door wie en voor wie zijn we gemaakt? Uiteindelijk draait alles om Gods eer.God die ons, grote kleine, sterke zwakke mensen maakte en telkens weer tegemoetkomt in Christus Jezus. Hoe heerlijk is het om te leven in afhankelijkheid van en in hoop op Hem.Midden in een wereld vol kansen elke dag genieten van genoeg!16.30 uur Ds. Gertjan OosterhuisThema: Verlangen naar God.

Hoi allemaal, In deze “Micha week” lijkt het me goed om ook even stil te staan bij het Huis van Vrede in Utrecht. Ik heb afgelopen week nog even contact met Henk Bouma gehad en hij stuurde mij het volgende filmpje. https://youtu.be/eW3IoGBmDCg Dus heb je nog spullen die je graag wilt geven. Neem dan contact met me op, dan haal ik het bij je op en breng ik het naar Utrecht. Graag voor 22 oktober.

Vriendelijke groet,

Ad van Wuijckhuijse

WhatsApp 0617766403

  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!