Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Zondagmorgen Ds Albert Postma
THEMA: AMAZING GRACE
in beide diensten vieren we weer het feest van genade. Beide ´clubdiensten´ i.s.m. 20 jongeren uit beide gemeentes (Oost en West) voorbereid. In West dubbele doop. Wat is God goed. Kom en vier het feest van genade mee, a.s. zondagmorgen in de Levensbron om 08.45 en 10.45 uur. Welkom!

https://www.youtube.com/watch?v=or93p4XFiwE

16.30 uur ds. Ds. Anne Rienks
Thema: Neem Gods heiligheid serieus

Gezocht kindwerker bij de juweeltjes (crèche), 1 x per 8 weken aan de beurt.

Ondanks herhaaldelijke oproepen zijn we nog steeds opzoek naar extra oppassers in de crèche!

Extra gericht op jongvolwassenen (21+) mensen zonder kinderen of waar deze uit huis zijn of ouderen!

Hoe komt het dat juist hier hulp nodig is?

- de leeftijdsgrens is sinds het nieuwe kindwerk opgerekt naar > tot groep 1/tot 4 jaar hierdoor zijn er meer kinderen in de crèche.
- bijna alle ouders van kinderen in de crèche draaien al mee in andere groepen van het kindwerk. Soms zelfs op meerdere groepen.
- de jonge ouders die meedraaien hebben regelmatig een pauze in t rooster door bevalling volgend kind.
- er is bijna geen instroom van nieuwe jongen ouders. Het eerste half jaar nadat een kind geboren is kiezen ouders vaker om zelf thuis op de kleine te passen.
- het plezier om op de groep te staan kunnen we alleen in stand houden als je met 2 volwassenen en 2 jongeren in de crèche staat. Voor 1 volwassene is alleen is het eigenlijk niet te doen en niet leuk

Contact via kinderwerkwest@gmail.com of annemariedocter@gmail.com

  Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit,   Weektekst week 45

Het zegengebed

Marcus 7: 41
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

VRIJWILLIGER WORDEN OP EEN BIJZONDERE PLEK?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!