Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Zondag 15 mei. Kerkdienst: 8.45 uur & 10.45 uur Voorganger: Ds. Albert Postma Thema: Ontvang als een kind het koninkrijk van God. Tekst: Marcus 10:13-16 In West wordt Maarten, Sem en Zarah gedoopt en doet Karin openbare Geloofsbelijdenis. De band speelt onder andere: Opwekking 774 - Ik verlang naar Jezus Kerkdienst:16.30 uur Voorganger:Zr. karin koelewijn Thema: Jezus volgen….hoe doe je dat? Tekst: GC 63-64

  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!