Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Terwijl je een prachtige reis maakt door Europa langs grote steden als Moskou, Parijs en Rome wordt er aan de noodrem getrokken! Wie heeft dit gedaan en waarom?

We zoeken het allemaal uit van vrijdagavond van
20 september t/m zondagmiddag 22 september.

Geef je op!! #kamp #tickettoride #zinin de formulieren liggen voor je klaar in de hal van de kerk. TIONA

Ds. Anne Rienks gaat de komende weken een prekenserie houden uit de Filippenzenbrief , met als generale titel: “Christus mijn leven; betekent: ”
Deel 1 (28 juli) : groeien in liefde
Deel 2 (4 aug) : groeien in nederigheid
Deel 3 (11 aug) : groeien in volharding
Deel 4 (18 aug) ; groeien in (uit)delen

   De Heer zal je beschermen   Weektekst week 31-35

Bemoediging voor zomerweken

Psalm 121
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Er is een nieuw weblog verschenen van Thijs en Marike Blok

Kerk in Actie | Hallo, ik ben er ook!

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies. De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.

VRIJWILLIGER WORDEN OP EEN BIJZONDERE PLEK?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!