Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Beste gemeentelid,
Op 20 december is de Kerstwandeling in Nijkerk gepland. Hier werken wij en nog
zes kerken in Nijkerk aan mee (NICEA). We hebben dit jaar gekozen voor een
levende Theatervoorstelling met verrassende wendingen. Dus op verschillende
plaatsen in de stad wordt de wandelaar geconfronteerd met het leven van alle dag in
relatie met de geboorte van Christus en het leven als christen.
Tot nu toe werkten we als gemeente vooral mee in de Huiskamer. Dit jaar wordt de
Huiskamer niet gebruikt als Herberg maar als “regelcentrum”. Hier kunnen de
acteurs zich omkleden en/of opwarmen en wordt het eten en drinken bereid. Van
hieruit wordt ook het eten en drinken rondgebracht in de stad.
Al met al een hele onderneming waar best wel veel mensen aan gaan mee werken.
Maar we zijn nog niet helemaal rond met de bemensing dus als je ergens aan mee
wilt doen kun je je nog steeds opgeven.
We hebben nog gidsen nodig die een rondje meelopen en verzorgers van/voor de
catering. Dus in de huiskamer het eten en drinken bereiden en vervolgens de
acteurs enz. voorzien van een hapje en een drankje.
Je kunt je hiervoor opgeven bij:
- Jan Pruim. 06 23062019 jfpruim@rocketmail.com
- Ad van Wuyckhuyse 06 17766403 advanwuyckhuyse@gmail.com
Als je vragen hebt, gewoon even bellen.

   ‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.   Weektekst week 50

Adventslicht

Jesaja 2:5
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

VRIJWILLIGER WORDEN OP EEN BIJZONDERE PLEK?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!