Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur 10.45 uur en 16.30 uur dienst

Goede vrijdag
29 Maart
Kerkdienst
19.00 uur

Voorganger
Ds. Albert Postma
Hebreeën 9:11-14
Thema: Christus daarentegen…
Op Goede Vrijdagavond herdenken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief wijst Jezus aan
als ´de hogepriester´, die door zijn lijden en sterven, voor eens en altijd het hemels heiligdom in ging. Als de hogepriester die geen offer bracht,maar zelf het offer was. Als de hogepriester wiens eigen bloed vloeide, om uiteindelijk voor heel de wereld de weg weer vrij te maken tot Abba Vader. Welkom om stil te worden, te herdenken, te beseffen en te ontvangen wat Jezus als ´de hogepriester´ ook voor ons leed en deed. Graag tot Goede Vrijdagavond, 29 maart in NGK De Levensbron te Nijkerk om 19.00 uur

Zondag 31 Maart
Pasen
Kerkdienst
8.45 uur en 10.45 uur
Voorganger
Ds. Albert Postma
Matteüs 28:1-10
Tekst: 1 Petrus 1:3-5
Thema
Thema: Halleluja! God begint opnieuw met ons.
Aanstaande zondagmorgen vieren we feest. Het feest van de Opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de dood. We prijzen onze God en
geven Hem alle eer. Daarbij krachtig geïnspireerd door wat Petrus schrijft in zijn eerste brief (1 Petrus 1:3-5). Wat een uitbundige vreugde over de opstanding van Jezus! Hoe kan die uitbundige vreugde ook (weer) onze vreugde worden? Hoe kunnen ook wij vandaag, juist in een wereld
waarin nog zoveel kapot en duister is, toch met (hernieuwde) kracht getuigen van het nieuwe begin dat God maakte en zal gaan maken?
Heel graag tot zondagmorgen

Kerkdienst
16.30 uur
Voorganger
Jan Janssen (Bunschoten-West)
Joh 20:19-31
Thema
In de schoenen van Thomas staan.
We gaan zondagmiddag in de schoenen van Thomas staan die niet kon geloven dat Jezus was opgestaan.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Maart/April
West 08.45 uur
Oost 10.45 uur

31-mrt
08.45 HA Albert Postma
10.45 Albert Postma HA
16.30 Jan Janssen (Bunschoten-West)
7-apr
8:45 Thijs Blok (NGK Nijkerk)
10:45 Thijs Blok (NGK Nijkerk)
16:30 Dick Vreugdenhil
14-apr
10:00 Albert Postma
16:30 Cees de Groot (Nunspeet)
21-apr
8:45 Gijs Zomer (Waardhuizen)
10:45 Gijs Zomer (Waardhuizen)
16:30 Martin van der Klis (Kruiskerk Nijkerk)
28-apr
8:45 Klaas van de Geest (Deventer)
10:45 Klaas van de Geest (Deventer)
16:30 Gijs Zomer (Em. Waardhuizen)
5-mei
8:45 Bas Luiten (em. Amersfoort) HA
10:45 HA Bas Luiten (em. Amersfoort)
16:30 Dick Vreugdenhil HA
9-mei HEMELVAARTSDAG
gezamenlijke dienst -
9:30 Albert Postma
12-mei
8:45 Thijs Blok (NGK Nijkerk) DOOP
10:45 DOOP Thijs Blok (NGK Nijkerk)
16:30 Cees van den Berg (Em Amersfoort)
19-mei
8:45 Albert Postma
10:45 Albert Postma
16:30 Jan Wesseling (Veenendaal)
26-mei
8:45 Klaas van de Geest (Deventer)
10:45 Klaas van de Geest (Deventer)
16:30 Martin van der Klis (Kruiskerk Nijkerk)

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!