Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

zondag 5 december.
Tweede Advent
“Het plakboek van Lucas”

Kerkdienst:
8.45 uur en 10.45 uur
Avondmaalszondag

Voorganger:
Ds. Anne Rienks

Morgendienst: Thema: “Waar kom je vandaan?” Lucas 1: 26-38
We gaan verder lezen in de geschiedenis voorafgaande aan de geboorte van Jezus.
Je afkomst, de plaats of de plek waar je woont, je studie, je baan….het zijn allemaal factoren die
er toe doen als het gaat om een beoordeling van een persoon.
Maar het geeft je ook een indicatie of je iemand zou kunnen vertrouwen. Of hij of zij
geloofwaardig is of niet.
De afkomst van de engel was bijzonder; de hoogste boodschapper kwam in een klein gehucht,
dat toen niet goed bekend stond. Wat een groot contrast met de eenvoudige Maria.
De start van Jezus leven was voor veel mensen geen aanleiding om Hem te vertrouwen, ook al
deed hij wonderen. Zijn afkomst was voor de kerkelijke leiding van toen zelfs een belediging. Wat
verbeelde deze timmermanszoon zich wel?
“En waar kom jíj́ vandaan?” wat is jouw afkomst, jouw identiteit? Niet gelovigen vinden dat
christenen echt van een andere planeet komen; zulke ‘ouderwetse’ ideeën kunnen vandaag toch
echt niet meer?
Hoe trots ben je op je afkomst als familielid van de Koning der koningen; de Redder van je leven?
Waar we vandaan kwamen is een wereld van verschil vergeleken met onze huidige positie.: Kind
aan tafel om het feest te vieren met brood en wijn, met Jezus aan het Hoofd die zich voor jou
niet schaamde!
Gezegende dienst !

zondag 28 november 1 ste advent.
“Het plakboek van Lucas”

Kerkdienst:
8.45 uur en 10.45 uur
Voorganger:
Ds. Anne Rienks
Thema: ‘Wacht eens …’
Het eerste advent breekt aan 
Een licht gloort in het duister, onverwacht
De hemelse Koning kondigt zich aan 
Geroepen door Johannes; door God bedacht


Kerkdienst:
16.30 uur
Voorganger:
Ds. Albert Postma
Thema: Genade vinden door omhoog te kijken

Een kleine peuter rent al een tijdje dapper rond,
maar gaat ineens keihard onderuit.
Even blijft het stil...,
Maar dan..., keihard...gaat de sirene.
Huilen, krijsen...,
en tegelijk ook: die zoekende blik:
´Waar is papa..., waar is mama?!´
...
Naar wie gaat jouw zoekende blik?
Wanneer je vastloopt in het leven?
Wanneer jij keihard onderuit gaat of wordt gehaald?
Wanneer je zoals zovelen vandaag,
je hart vasthoudt om wat komen gaat.
Een nieuwe lockdown?
Hoe dan? Hoe lang nog zo verder?
...
Welkom a.s. zondagmiddag 16.30 uur in de Levensbron.
We leren aan de hand van o.a. psalm 123 bij wie wij het ook vandaag mogen zoeken.
Bij onze grote en machtige God (Jesaja 40), die ons in Christus Jezus zo oneindig Genadig tegemoet kwam (Johannes 13).
Welkom om samen te zoeken, omhoog te kijken, GENADE te vinden.

Ik heb de ingezamelde spullen naar het huis van Vrede in Utrecht gebracht. Ze werden er heel blij van. Dus als je spullen over hebt (gereedschap of spullen voor het naaiatelier) moet je die niet weggooien maar even aan mij "doorgeven". Vriendelijke groet, Ad van Wuyckhuyse.

  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!