Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Terwijl je een prachtige reis maakt door Europa langs grote steden als Moskou, Parijs en Rome wordt er aan de noodrem getrokken! Wie heeft dit gedaan en waarom?

We zoeken het allemaal uit van vrijdagavond van
20 september t/m zondagmiddag 22 september.

Geef je op!! #kamp #tickettoride #zinin de formulieren liggen voor je klaar in de hal van de kerk. TIONA

Zondagmorgen 09.30 uur Albert Postma gaat het opnieuw over Jezus die zegenend nabij wil zijn. Vorige week zondag was het thema 'Jezus zegent kinderen'. Deze zondag 'Jezus zegent gewonde mensen'. We lezen die bekende gelijkenis over de Barmhartige Samaritaan in Lucas 10:25-37. Denk alvast na over de vraag in wie jij je herkent in dit verhaal. Waar loop of lig jij? En op wie je het liefst zou willen lijken. Hoe gezond of gewond ben jij? Kom, neem iemand mee, ontvang zegen om tot zegen te kunnen zijn.

16.30 uur: Br. Aat van Veelen (preeklezen)
Thema: “Jezus, onze Borg”.

   ‘ Zelfs al lacht het hart, het lijdt pijn, vreugde eindigt altijd in verdriet’.   Weektekst week 26

Pijn door gebrokenheid

Spreuken 14:13
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Gisteren zijn de 60 plussers naar het Afrikamuseum en de Ooijpolder geweest.
Hieronder een foto impressie van deze dag.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!