Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Ik heb de ingezamelde spullen naar het huis van Vrede in Utrecht gebracht. Ze werden er heel blij van. Dus als je spullen over hebt (gereedschap of spullen voor het naaiatelier) moet je die niet weggooien maar even aan mij "doorgeven". Vriendelijke groet, Ad van Wuyckhuyse.

  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!