Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

De besmettingen lopen op en komen steeds dichterbij. Daarin merken we samen iets van de zorg die veel mensen, vooral ouderen, hebben. Wereldwijd gaat deze ziekte rond en zijn er al veel slachtoffers gevallen. We hebben zorg! En nood leert bidden! Als voorgangers van de kerken trekken we hier gezamenlijk in op en daarom is er woensdagavond 14 oktober een bidstond, die wordt uitgezonden via de Lokale Omroep A1. FM106.8 We beginnen om 19.00u. Er wordt gebeden en er klinken een paar liederen. Aan deze bidstond wordt meegewerkt door ds. Den Boer (Kandelaar), ds. Egberts (Kruiskerk), dhr. De Jong (Huiskamer), ds. V.d. Noort (Grote Kerk), ds. Verhoef (Fontein) en ds. Postma (De Levensbron). Deze bidstond wordt gehouden in de Kruiskerk, maar hierbij mogen slechts dertig mensen aanwezig zijn. Dit alles is echter door iedereen bij te wonen via de Lokale Omroep. Daarbij zijn er ook in diverse kerken parallelle samenkomsten. Hopelijk bidt u mee! ds. Albert Postma

Steunpunt Bijbelstudie heeft al bijna 75 jaar

Steunpunt Bijbelstudie heeft al bijna 75 jaar betrouwbare informatie en bijbelstudiemateriaal in huis. Om iedereen die wil groeien in kennis en liefde voor God hiermee te dienen. Hier vinden wij elkaar: òns aanbod en uw zorg voor de gemeente die u dient. Ga voor meer informatie naar www.steunpuntbijbelstudie.nl . Hier vindt u veel materiaal dat u kunt gebruiken bij kringwerk, gemeenteavonden, startzondagen. Ook voor jeugd en jeugdwerkers zijn er veel waardevolle tips.

Lees meer
  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!