Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur ,10.45 uur en 16.30 uur dienst

Zondag 19 maart

Kerkdienst:
Themazondag Kerk 2030
8.45 uur en 10.45 uur
Voorganger:
Ds. Jeroen Sytsma (Zwolle Zuid)
Gen. 1:26-28, Ps 104:16-25 en Openb. 8:6-10
Thema: Groen geloven.

Kerkdienst:
16.30 uur
Voorganger:
Ds. Wouter van Dijk (NGK Bunschoten)
Marcus 6:30-44 en Psalm 23
Thema:
In deze preek wil ik meegeven dat jezus echt de Goede, de enige ware, Herder is. Hij heeft echt aandacht voor ons.
Psalm 23 wordt in Marcus 6 werkelijkheid.
Hij laat ons zien dat we ons in alle omstandigheden troost mogen vinden bij Hem.
En Hij leert ons dat we dwars door onze boosheid en verdriet, door onrecht of wat dan ook wat ons wordt aangedaan ons niet moeten laten leiden door wrok.
Lied suggesties: Opwekking 215: de heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar uw wil. Opwekking 126 Jezus vol liefde U wil ons leiden.
Heer U bent mijn leven, misschien als geloofsbelijdenis te zingen.
Licht van de wereld.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!