Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

Informatieavond over leiderschap (gkv-Oost)

12 september 9.30 uur: Ds. Albert Postma Prekenserie Ruth: Vertrouwen op de kracht van Gods genade. Deel 3:Christus zien, God ontmoeten. Ruth 3:15 16.30 uur: ds. Gertjan Oosterhuis uit Hilversum Thema: “Gods aanwezigheid in een wereld die in brand staat.” Hoe leef ik met het enorme contrast van onze welvaart, met de vele brandhaarden en ellende in grote delen van de wereld. Dat wringt en schuurt toch? Of zijn we er immuun voor geworden en leven we in onze eigen ‘bubbel’? Het wordt belicht vanuit de opening van de zegels in Openbaringen 6. De kerkdiensten zijn online te volgen. www.kerkdienstgemist.nl

Toegerust het huwelijk in.
Heb je plannen om te trouwen?
Ben je nog niet zo lang getrouwd?
Wil je in je relatie investeren?
Dan is deze cursus iets voor jullie.
Het is een korte, maar  intensieve cursus die een aantal handvatten biedt om samen na te denken hoe je met
elkaar het leven deelt of gaat delen.
Onderdelen als, wat zegt de Bijbel over het huwelijk, communicatie, liefde, seksualiteit en gezinsvorming,
geloofsgroei en geestelijke intimiteit en je positie als gehuwd stel in je sociale netwerk, komen aan de orde.
Ingrediënten voor de dag zijn: een theoretisch deel, een tweegesprek en een gezamenlijke uitwisseling.
Ook een gezamenlijke maaltijd, sportief onderdeel, gezelligheid, goede gesprekken, “borrelen” horen erbij.
Wanneer:
Het weekend van 24/25 september.
Opgave/informatie bij:
Hennie Ubels, h.rorije@gmail.com , 06-26985610

  Psalm 121   Weektekst week 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!