Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

  De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’.... Filippus haastte zich naar hem toe en ... hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’... Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus....   Weektekst week 24

Gods Geest gaat door

Handelingen 8:26-40
Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Gisteren zijn de 60 plussers naar het Afrikamuseum en de Ooijpolder geweest.
Hieronder een foto impressie van deze dag.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Oproep voor het nieuwe seizoen: wie bidt mee?
Om de 14 dagen (even weken) op dinsdagavond van 19.15-20.00 uur bij Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402.
We bidden voor gemeente en individuele gemeenteleden,
voor kerkenraad, predikanten, kerkbestuur en andere kerkelijke activiteiten.
En uiteraard voor wat onszelf in maatschappij en wereld bezig houdt.

Op zoek naar zingeving met ALPHA!

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees meer

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!