Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur 10.45 uur en 16.30 uur dienst

In November/December
West 08.45 uur
Oost 10.45 uur

Wij, Ruben en Sander, zijn allebei vogelaars die vaak in de polder op zoek gaan naar vogels.
We hebben besloten voor de soos een vogelexcursie te houden voor €30,- p.p. (12 jaar en jonger zijn gratis).
Deze vind 2 december 09:00-12:00 plaats.
Wil je graag wat leren over dier en natuur in een superleuke excursie? Meld je dan aan!
Dit doe je door een appje te sturen naar
06 45672682, waarin tenminste leeftijd en aantal plaatsen vermeld worden.

Zondag 26 november
EEUWIGHEIDSZONDAG
Kerkdienst
8.45 uur en 10.45 uur
Voorganger
Ds. Albert Postma
Psalm 131
Thema
U geeft rust
Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar is dit op 26 november. De zondag erna begint advent, verwachtingstijd.
Voor die tijd aanbreekt is er op de kerkelijke kalender ruimte voor iets anders, er is ruimte om te kijken naar het eind, de voleinding. Er wordt stilgestaan bij mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. De namen van de levens van onze gemeenteleden die een einde kregen, worden genoemd. Het brengt ons in herinnering dat deze namen bij God nooit worden vergeten. De namen worden liefdevol genoemd. En tegelijk vol verwachting. Want, ook al is er ruimte om naar het einde te kijken, in de kerk is het einde ook altijd het begin van iets nieuws. We geloven dat de dood niet het einde is maar dat het leven wordt opgenomen in Gods heerlijkheid. En die tijd, die heerlijkheid, gaat veel verder dan wij ooit kunnen vermoeden. We kijken door de dood heen naar de eeuwigheid.
Dat verder kijken, door het eind heen, geeft troost, moed en houvast. In het afgelopen jaar zijn er van ons geen gemeenteleden overleden.

We staan stil bij mensen die in onze eigen kring zijn overleden. Ook denken we aan de vele naamlozen die niet en nooit worden genoemd omdat ze kwetsbaar en naamloos stierven.

Kerkdienst
16.30 uur
Voorganger
Menko Biewenga
(em. NGK Enschede)
Nahum 1:1-3a,7-8
Nahum 2:1-3
Nahum 3:1-3,18-19
Psalm 10:1,12
Thema
Wat moet je nou met Nahum?


26-nov
8:45 Albert Postma EEUWIGHEIDSZONDAG
10:45 Albert Postma
16:30 Menko Biewenga (em. NGK Enschede)
3-dec
8:45 Preeklezen Wico Verbaan Eerste advent zondag
10:45 Preeklezen Wico Verbaan Eerste advent zondag
16:30 Dick Vreugdenhil
10-dec
10:45 Albert Postma Advent / JONGERENDIENST gezamenlijk
16:30 Gertjan van Harten (NGK Spakenburg Zuid)
17-dec
8:45 HA Wim van der Linde (Em. NGK Zwolle) Advent
10:45 Wim van derLinde (Em. NGK Zwolle) HA Advent
16:30 Preeklezen Bea Oosterhuis
24-dec
8:45 Bas Luiten (em NGK Amersfoort De Horsten) Advent
23 dec
10:45 Bas Luiten (em NGK Amersfoort De Horsten) Advent
18.30 kinderkerstfeest kinderwerk
25-dec 8:45 Albert Postma
10:45 Albert Postma
31-dec
8:45 Albert Postma JAARWISSELING
10:45 Albert Postma JAARWISSELING
16:30 Cees van de Berg (Emeritus NGK Amersfoort Oost)

Vul hier uw eigen inhoud in.

In de levensbron kerk voel ik me gekend.

De veelkleurigheid van deze gemeente is prachtig. Gevarieerde erediensten met het Woord van God centraal!