Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur 10.45 uur en 16.30 uur dienst

Vul hier uw eigen inhoud in.

IKOON - Interkerkelijke beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden Al voor 2010 waren er plannen om een "Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden" in het leven te roepen.

Op 1 januari 2012 ging de beweging IKOON van start. De naam IKOON vertolkt de verbinding met Joh. 17 : 23 “opdat zij allen één zijn...". IKOON heeft het verlangen deze beweging in de komende jaren binnen de aangegeven missie, visie en kernwaarden met gevouwen handen daadwerkelijk uit te bouwen. Vanuit het gereformeerd belijden willen we actuele onderwerpen aan de orde stellen door middel van verschillende thema-avonden.