Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur ,10.45 uur en 16.30 uur dienst

Missie van Stichting Romario

Samen het verschil maken door waarde toe te voegen aan de levens van mensen in Suriname met name gericht op mensen met een beperking en het ondersteunen van hun verzorgers.

Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde waarde toe te voegen aan menselijke levens.