Kerkdiensten | Kijk en luister via kerkomroep.nl

8:45 | 10:45 | 16:30 uur

Dit Koningskind - Autisme partner

Ontmoetingsdag Echtparen - Amersfoort

Lees meer
Data Zaterdag 25 mei 2019 van 10.30 – 18.00 uur

Tijdig spreken over het levenseinde. NPV

De Nedederlandse Patiënten Vereniging afd. Nijkerk/ Nijkerkerveen/ Hoevelaken houdt DV 8 mei haar jaarvergadering.

Lees meer
8 mei - 2019

Gevangenen zorg in Nederland bij de PCOB.

Gevangenenzorg Nederland is uitgenodigd om hun activiteiten in het gevangeniswezen bij de PCOB te komen vertellen.

Lees meer
De bijeenkomst is op woensdagmiddag 20 maart a.s.in de “Entree” naast de bibliotheek inloop 13.45 uur aanvang 14.15 uur.

De kerkdienst die verbindt

Wat maakt het soms zo lastig om echt samen (door generaties en smaken heen) een goede kerkdienst te beleven?

Lees meer
OnderWeg jaargang 5 nummer 3, februari 2019

Pleegzorg bij Timon

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.

Lees meer
18 maart | Ede CHE, Oude Kerkweg 100, Ede Inloop 19:15 uur, aanvang 19:30 uur

Pleegzorg bij Timon

Timon zoekt nieuwe pleeggezinnen. Wilt u ons helpen in de zoektocht naar nieuwe pleegouders?

Lees meer
11 februari | Harderwijk Kerkelijk Centrum de Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Amazing Grace voor Graz

Maak kennis met het toekomstige werk van de familie Drost in Oostenrijk.

Lees meer
zaterdag 24 november 2018 om 19.30 uur

PCOB Koningin Wilhelmina

De heer Evert de Graaf uit Putten komt op woensdag 19 september voor de PCOB een boeiend verhaal vertellen over Koningin Wilhelmina.

Lees meer
19 september 2018

'De betekenis van onze geloofsbelijdenissen'

Dr. B. van Egmond, GKv Capelle-Noord, zal spreken over het onderwerp: De betekenis van onze geloofsbelijdenissen

Lees meer
Woensdag 26 september a.s. in kerkgebouw ‘De Lichtkring’ in Amersfoort.

concert voor Jong & Oud. Gospel koor Testify

Op vrijdag 15 juni van 19:30 tot 21:00 uur organiseren diverse kerken en organisaties met elkaar in de Boogkerk, Watersteeg 2 in Amersfoort-Nieuwland een inspirerend concert voor Jong & Oud.

Lees meer
15 juni 19:30 tot 21:00

'Tussen biblicisme en Schriftkritiek'

Dr. P. Boonstra Egmond (GKv Bussum-Huizen) zal spreken over het onderwerp 'Tussen biblicisme en Schriftkritiek' met aandacht voor de nieuwe hermeneutiek.

Lees meer
31 mei 2018 in kerkgebouw ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort.

Naast

Naast: over Pinksteren en een biertje in de hemel...

Lees meer
mei 2018

'Born to be free'

Bevrijdings(gebeds)pastoraat

Lees meer
23 mei 2018, 20.00 uur in De Ark

Tegen eenzaamheid, voor verbinding!

Ruim 30% van de ouderen is eenzaam. LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah) komt in actie tegen eenzaamheid en voor verbinding!

Lees meer
2018

Mazzeltov-concert

In 2018 viert de staat Israël zijn zeventigste verjaardag! Om dat te vieren organiseert Christenen voor Israël op donderdag 31 mei een groot felicitatieconcert in de Fontein aan de Ds. Kuyperstraat 2 in Nijkerk. Vier het feest mee en geniet van een prachtige avond vol samenzang, inspirerende verhalen en ontmoeting. De concertavond begint om 19.30 uur en er is onder meer een optreden van zanger Gilad Nezer en pianist Marcel van der Poel.

Lees meer
Donderdag 31 mei in Nijkerk

25 Jaar De Herberg, Pastoraal Diaconaal Centrum

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.

Lees meer
2018

Toerustingscursus

Geachte (aspirant-) ambtsdrager, en/of belangstellende, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Toerustingscursus voor Ambtsdragers die gehouden zal worden in het najaar van 2018.

Lees meer
Najaar 2018

Fietsen voor mensen die geraakt zijn door kanker

Wij willen u vragen ons te steunen door mee te doen aan Sport4Hope;

Lees meer
16 juni