Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Elke 14 dagen op dinsdagavond in de even weken van 19.15 - 20.00 uur (start na de zomer op 3 september)

Gebedskring Oost en West

Elke 14 dagen in de even weken (week 2, 4, 6 enz...) komen we op dinsdagavond bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

We bidden voor personen die ziek of depressief zijn, die verdriet hebben of rouwen om een geliefde. Voor problemen die er kunnen zijn in de gezinnen of bij alleenwonenden, waarvan we e.e.a. mogen weten en dat dan bij God kunnen brengen. We bidden niet alleen voor onze gemeente, maar voor zoveel meer......... We zijn blij als er vanuit de kringen een "afvaardiging" bij de gebedskring aanwezig is. Zo kunnen we meer delen over wat zich voordoet in de gemeente, welke zorgen er zijn enz. Iedereen uit de gemeente (Oost en West) is van harte welkom om mee te bidden. Adres: Ria Stoorvogel, Beatrixstraat 2-402

Vul hier uw eigen inhoud in.