Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur 10.45 uur en 16.30 uur dienst

Vul hier uw eigen inhoud in.

De laatste jaren heeft België duizenden asielzoekers opgevangen. Afghanen, Iraniërs, Guineeërs, Congolezen, Tsjetsjenen, Irakezen, Syriërs, Armeniërs, en nog vele andere nationaliteiten. Achter hen ligt een vaak pijnlijk leven van politieke terreur, burgeroorlog of armoede. Voor velen van hen wacht hier in België een onzekere toekomst.

God vraagt ons om de vreemdeling lief te hebben en open te staan voor hen. Gave Veste wil kerken helpen bij de bewustwording van hun taak en de praktische uitvoering hiervan.

Gave Veste begeleidt daarom plaatselijke christenen bij het werk onder asielzoekers en is op diverse andere manieren actief in het opzetten en motiveren van contacten tussen Belgische christenen en asielzoekers. Op deze website kunt u lezen hoe u hier betrokken bij kan zijn.

Doelstellingen:

  • Gave Veste wil plaatselijke kerken, christelijke verenigingen en organisaties ondersteunen in hun christelijke activiteiten onder asielzoekers, waardoor vluchtelingen integreren. Dit doet Gave Veste door het geven van voorlichting, toerusting en begeleiding.
  • Gave Veste mobilieert christenen zodat zij gastvrij kandidaat-vluchtelingen ontvangen in de christelijke gemeente, en Gods liefde in woord en daad doorgeven aan hen. Want God houdt van hen! Ze zijn gevlucht, gezien door God in hun nood, en geliefd door God. Ze zijn toch ook door ons geliefd?