Als ik dit stukje uit Hebreeën 13 lees, doet me dat denken aan het ‘Onze Vader’.
Dat wij Gods wil doen. Maar dat lukt ons uit onszelf niet. Dat kan alleen met hulp van onze redder Jezus Christus. En als we dat doen, zal God steeds meer de eer krijgen!

Onze Vader in de hemel,
Geef dat we u eren, dat we gericht zijn op u.
Geef dat we mee mogen helpen aan de komst van uw nieuwe wereld.
Geef dat Jezus Christus ons zal helpen om uw wil te doen.
Leer ons vertrouwen dat u elke dag geeft wat we nodig hebben.
Dank voor uw vergeving door Jezus Christus. En help ons om anderen en ook onszelf te vergeven.
Bescherm ons tegen de verleidingen en aanvallen van satan.
Want u bent koning van hemel en aarde!
U bent machtig, bij u is alles mogelijk!
U bent geweldig! Voor altijd. Amen