Niet sterven? Hoe kan David dit zeggen? Zelf is hij als 3000 jaar geleden gestorven, dus hoe kan hij dit zingen? Alleen Jezus is uit de dood opgestaan, Hij heeft de dood overwonnen. Maar dat is dan ook de enige in deze wereld, Ook na Hem zijn nog miljarden mensen gestorven.
Petrus haalt de tekst aan in zijn toespraak met Pinksteren. Dat David hier ver Jezus sprak. Heeft deze tekst dan voor ons geen betekenis? Gaat het alleen om Jezus?
Wat de Psalm hier zegt is dat zelfs in het graf de band met God niet verbroken is. Ze wisten niet hoe in die tijd, maar David geloofde in een continuïteit met God in het graf en in de dood. Die veilige plek aan Gods rechterhand (vers 8) is er en blijft. Dat spreken we nu uit in geloof, het moet nog zien worden. Maar het begint nu en wordt straks doorgezet en komt tot volmaaktheid. Er is geen tegenstelling tussen heden en toekomst. Zelfs in doodstrijd laat God je niet alleen, Hij laat je nooit los, Hij wijkt niet van je zijde.
Jezus is het bewijs, hij is de eerste. Wij zullen volgen, zeker weten.